Nominera din lärare!

Hylla och beröm din lärare!

Svenska skolor är fyllda med engagerade, kunniga och motiverade lärare som varje dag gör en betydande insats för sina elever. Lärargalan ger eleverna och resten av samhället en möjlighet att uttrycka sin tacksamhet för läraryrket. Under åren har 150 000 elever nominerat sina favoritlärare för att hylla och uppmärksamma deras skicklighet.

Lärargalan har i år utökat nomineringen. Elever kan, med hjälp av sina föräldrar eller andra lärare, nominera lärare inom stadierna fritidshem, förskola eller lågstadiet. Vuxna får delta i nomineringsprocessen på grund av elevernas unga ålder.

Nomineringen är öppen från den 1 februari till den 1 maj.

Nomineringsaffischer

Nominera din lärare!