Information om behandling av personuppgifter när du nominerar en lärare

Om du nominerar din lärare kommer vi att samla in och behandla följande uppgifter:
Ditt namn, e-postadress, datum för deltagande, svar på frågor, samt namn, e-postadress alternativt telefonnummer till din lärare och rektor.

Vi behandlar dessa personuppgifter för att genomföra nomineringen, informera vinnaren, leverera priset till vinnaren, i förekommande fall genomföra event, samt för marknadsförings- och annonsändamål.

Behandlingen av dina personuppgifter kan ske med ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål.
Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som det krävs för genomförandet av nomineringen och urvalet av lärare.

Endast de som är involverade i nomineringsarbetet inom insamlingsstiftelsen och dess jury kommer att få tillgång till dina uppgifter. Alla som hanterar dina uppgifter har åtagit sig att inte lämna ut eller lagra några personuppgifter enligt avtal.

Vi följer dataskyddslagar där du har möjlighet att begära radering av dina personuppgifter och begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Den som har lämnat personuppgifter har rätt att lämna in klagomål till IMY.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).
Kontaktuppgifterna till den personuppgiftsansvariga är: info@larargalan.se