Framtagandet av pristagare

Lärargalan ger eleverna en unik röst för att visa sin tacksamhet till läraryrket. Det är landets elever inom fritidshem, förskolan, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och yrkesutbildningen som skickar in nomineringar i form av motiveringar till Lärargalans priser. Eleverna har ett stort engagemang att tacka sina lärare. Det är över 45 000 elever runt om i landet som nominerar för att just deras fantastiska lärare ska vinna!

Lärarens arbete är oerhört komplext därmed är det viktigt att juryn har ett nyanserad perspektiv och väger in olika faktorer. Bland annat faktorer som relationsbygge, elevhälsa, ledarskap, undervisningskvalité, tillämpning av formativa bedömning, användning av digitala verktyg, samarbetet med lärarkollegiet och rektorns ord. Detta kopplas till aktuell forskning.

För att utse årets vinnare samlas en jury som analyserar elevernas nomineringar och kvalitetssäkrar de nominerade lärarna. Vår jury representeras av en tidigare pristagare från varje region. Målet är att varje jurymedlem sprider nomineringen i sin region för att säkerställa att alla områden inkluderas.

Utöver våra tidigare pristagare kompletteras juryn med några utvalda personer som har en koppling till skolan och kompetens inom professionen som inblick från Skolverket och läroplanen, kunskap inom skolans it- och digitalisering, klassrumsledarskap, pedagogik samt relationsbygge. Vi har även kännedom om den aktuella forskningen kring läraryrket, undervisningen och skolan.

Inför juryarbetet görs ett urval av lärare som har lärarlegitimation, goda referenser från rektorer samt lärarkollegor och utfört minst fem års arbete med goda elevresultat.

Juryn prioriterar kvalité framför kvantitet. Det är viktigt att studera vad läraren lär ut men ibland är det mer aktuellt att se hur läraren undervisar och vilka metoder som höjer lärarens undervisningskvalité.

Varje höst offentliggörs motiveringarna, de nominerade och vinnarna. Det är viktigt att påpeka att alla som blivit nominerade är vinnare. Ni alla har gjort stor skillnad för era elever. Det är det finaste priset. Därmed blir alla inbjudna till årets galakväll.

Lärargalan utser Årets lärare från varje region, Årets yrkeslärare, Årets gymnasielärare, Årets högstadielärare, Årets mellanstadielärare, Årets lågstadielärare, Årets förskollärare och Årets lärare i fritidshem.

Den kände företagsledaren Jan Carlzon bad hans vänner att ge en gåva till Lärargalan istället för presenter på hans 80 årsdag. I samband med detta så instiftades priset Årets Ledstjärna i Jan Carlzons anda. En kärleksfull förebild vi ser upp till.

Vissa år ger Stiftelsen utmärkelser inom särskilda kategorier. Kategorierna varierar och väljs av eleverna själva. Eleverna väljer vilka egenskaper som de tycker är viktiga att belysa.