Galakvällen 2023 sker den 16 oktober på Cirkus i Stockholm.

Om galakvällen

Det finns galor för bästa idrottare, bästa musiker och bästa skådespelare, så varför har inte samhället lyft fram lärare på samma sätt genom en lärargala? I svenska skolor finns en mångfald av engagerade, kunniga och motiverade lärare som varje dag gör skillnad för sina elever och förtjänas att hyllas. 

Under galakvällen, som hålls årligen varje höst, delas priser ut av välkända profiler såsom Christer Fuglesang, Kristin Kaspersen, Prinsessan Christina, Viktor Frisk, Camilla Hamid och Linnéa Claeson, tillsammans med eleverna som har nominerat sina lärare. Under våren har elever runtom i landet möjlighet att nominera sina lärare. 

Juryn

För att kora årets vinnare samlar vi en jury som analyserar elevernas nomineringar och kvalitetssäkrar de nominerade lärarna. Juryn består av en tidigare pristagare från varje region och kompletteras med några utvalda personer som har en nära koppling till skolan och kompetens inom professionen. De har även god insikt i den aktuella forskningen inom läraryrket, undervisningen och skolmiljön.
 
Lärarens arbete är oerhört komplext, vilket betonar vikten av att juryn har ett nyanserat perspektiv och tar hänsyn till olika faktorer såsom relationsbyggande, elevhälsa, ledarskap, undervisningskvalitet, tillämpning av formativ bedömning, användning av digitala verktyg, samarbete med lärarkollegor och rektor.

Juryn fäster särskilt stor vikt vid kvalité framför kvantitet. Det är avgörande att utvärdera inte bara vad läraren undervisar i, utan även hur läraren undervisar och vilka metoder som främjar högsta undervisningskvalitet.

Kriterier

 • Att bedriva meningsfullt lärande som inspirerar, motiverar och ger lust till livslångt lärande.
 • Att anpassa undervisningen utifrån varje enskild elev för att uppnå goda resultat.
 • Att vara nytänkande och använda såväl digitala verktyg som andra hjälpmedel i sin undervisning.
 • Geografisk spridning, mångfald och blandning av kommunala samt privata skolor.

Priserna

Lärargalan utser:

 • Årets lärare.
 • Årets ledstjärna.
 • Lärargalans pris för ungas psykiska hälsa.
 • Årets yrkeslärare.
 • Årets gymnasielärare.
 • Årets högstadielärare.
 • Årets mellanstadielärare.
 • Årets lågstadielärare.
 • Årets förskollärare.
 • Årets lärare i fritidshem.
 • Årets lärare inom varje region.
 • Årets lärare inom varje kommun.

Den välkände företagsledaren Jan Carlzon uppmanade sina vänner att ge en donation till Lärargalan i stället för att ge honom presenter på hans 80-årsdag. Detta ledde till instiftandet av priset ”Årets Ledstjärna” i Jan Carlzons anda.

Vissa år ger Stiftelsen utmärkelser inom särskilda kategorier. Kategorierna varierar och väljs av eleverna själva utefter vilka egenskaper som de tycker är viktiga att belysa.
 
Varje höst offentliggörs motiveringarna, de nominerade och vinnarna. Det är viktigt att påpeka att alla som blivit nominerade är vinnare. Alla nominerade lärare har gjort en betydande insats för sina elever, vilket utgör det mest värdefulla priset. Därför bjuds alla nominerade lärare in till galakvällen.