Betydelsen av att inspirera eleverna med de rätta värderingarna.