Marika Nylund Ek, förstelärare i Nyköping
- Du blir vad du tänker brukar jag tänka, men man måste också göra något för att så småningom nå dit. När jag börjar med en ny klass tror jag att vi kommer nå dit jag vill även om det kommer ta tid.
Annette Hägglund, förstelärare i Huddinge
"Lusten ska erbjudas ur innehållet – inte tvingas fram ur eleverna!" - Annette Hägglund
Jenny Edvardsson, förstelärare på Kristianstad
Jenny är svensk- samt historielärare och handledare inom Läslyftet som är ett projekt inom Skolverket, och arbetar med de två modulerna: Språk- och kunskapsutvecklande arbete och Språk i yrkesämnen.

- Frågor älskar jag. Jag brukar säga att det inte finns några dumma frågor. En av mina elever sa det på ett så bra sätt: ”man fattar bättre när man får tala om det man läst”.
Nina Cronee, förstelärare i Sigtuna
- Det handlar om att ge eleverna ett förhållningssätt till kunskap, en inre motivation. Ibland kan elever se inlärning som ett måste. Min övertygelse är att viljan att lära är avgörande för att kunna lära. När jag lyckas tala till elevens inre motivation, till deras lust - deras hjärta - det är DÅ lärandet sker, säger Nina.