Maria Wiman, förstelärare i Stockholm
- Maria brukar använda tankesättet att ”det har jag aldrig provat så det kan jag alldeles säkert”. Det ordspråket står för grit, jävlar anamma, inställningen att man fasiken inte ger upp oavsett motgång. Om man ramlar så reser man sig igen. Den attityden borde vi lära våra elever - de som kan förändra och förbättra världen!”

Maria tycker att ”vi lärare ska vara förbannat stolta över det vi gör”.