Här är Årets lärare i varje kommun 2023

Tiotusentals elever har tillsammans nominerat 2681 lärare till Lärargalan. Elevernas nomineringar har nu bearbetats av Lärargalans jury för att prisa en lärarförebild i kommunerna.  

– Pristagarna symboliserar närområdets lärarkårs bedrifter varje dag. Det är viktigt att det finns en lokal lärarhjälte så alla kan relatera till läraryrkets betydelse, säger Beata Kull, initiativtagare till Lärargalan.

Priserna delas ut av Lärargalans stiftelse, som hyllar lärarkårens insatser under en galakväll på Cirkus den 16 oktober. Galan leds av programledaren Parisa Amiri och Stiftelsens grundare Beata Kull.  

Till sin hjälp har de olika profiler på galan som programledaren Kristian Luuk, idrottaren Therese Alshammar och överbefälhavaren Micael Bydén.  

– Målet är att lyfta blicken på kunskapens betydelse. Utan kunskap kan vi inte lösa framtidens problem, samtidigt klarar inte en fjärdedel av landets elever grundskolan. Vi måste hjälpas åt och visa att kunskap är coolt och skapar en framtid, säger Beata Kull. 

Varje år lyfter Lärargalan fram de egenskaper som eleverna främst ser hos sina skickliga lärare. Elevernas motiveringar i år lyfter fyra ord: inspiration, ledarskap, matematik och språk.   

– I år ser vi att eleverna uppskattar lärare som är förebilder genom att sprida glädje i sin undervisning samt visar att kunskap skapar möjligheter, säger Beata Kull.  

En stor del (34,2%) av elevernas nomineringar betonar vikten av att läraren är en inspiratör i sina motiveringar och nominerar sin lärare för just denna särskilda talang. Ledarskap, matematik och språk lyfter cirka en åttondel av eleverna som viktiga egenskaper hos sina lärare.  

Lärares främsta talanger enligt eleverna som har nominerat sina lärare år 2023. 

Det är landets elever i förskolan, inom fritidshem, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och yrkesgymnasium som nominerar.  

53 procent av årets nomineringar är inom högstadiet. Mellanstadiet uppger en fjärdedel av 2023s nomineringar och gymnasiet kommer på tredje plats genom att uppta 16,5 procent av nomineringarna. 

– Högstadielärare är viktiga då det både handlar om inlärning av kunskap men även stöttning i det läskiga men spännande tonårslivet. Det är en ålder när eleverna försöker hitta sig själva och sina talanger i livet, säger Beata Kull.   

Lärargalan bygger på engagemang, så en viktig fråga för Lärargalan är att hitta rätt eldsjälar inom läraryrket. 

– Det blir spännande att följa upp och se om och hur samhället har tagit inspiration och intryck av elevernas bästa lärare på Lärargalan, säger Beata Kull. 

Norrköping var den kommun som i år hade flest nomineringar, följt av Stockholm och Göteborg. 

Norrköping10,4 procent
Stockholm5 procent
Göteborgs stad4 procent
Nacka2 procent
Södertälje1,6 procent
Huddinge1,5 procent
Eskilstuna1,3 procent
Kungsbacka1,3 procent
Karlstad1,2 procent
Sigtuna1,2 procent
Jönköping1,1 procent
Borås1 procent
Helsingborg1 procent
Uppsala1 procent
Malmö0,9 procent

De femton kommuner med flest nomineringar. 

Juryarbetet:

För att utse årets vinnare samlas en jury som analyserar elevernas nomineringar och kvalitetssäkrar de nominerade lärarna.

– Juryn består av en tidigare pristagare från varje region och kompletteras med några utvalda personer som har en nära koppling till skolan och kompetens inom professionen.

Lärarens arbete är oerhört komplext, vilket betonar vikten av att juryn har ett nyanserat perspektiv och tar hänsyn till olika faktorer såsom relationsbyggande, elevhälsa, ledarskap, undervisningskvalitet, tillämpning av formativ bedömning, användning av digitala verktyg, samarbete med lärarkollegor och rektor.

Juryn fäster särskilt stor vikt vid kvalité framför kvantitet. Det är avgörande att utvärdera inte bara vad läraren undervisar i, utan även hur läraren undervisar och vilka metoder som främjar högsta undervisningskvalitet.

Kriterier

  • Att bedriva meningsfullt lärande som inspirerar, motiverar och ger lust till livslångt lärande.
  • Att anpassa undervisningen utifrån varje enskild elev för att uppnå goda resultat.
  • Att vara nytänkande och använda såväl digitala verktyg som andra hjälpmedel i sin undervisning.
  • Geografisk spridning, mångfald och blandning av kommunala samt privata skolor.

Fler nyheter