Annette Hägglund, förstelärare i Huddinge
"Lusten ska erbjudas ur innehållet – inte tvingas fram ur eleverna!" - Annette Hägglund
Malin Mattsson Flennegård, lärare i Nyköping
- Med nyfikna frågor och öppet hjärta kan du som lärare bygga goda relationer och nå alla slags elever, tycker Malin.

Redan på gymnasiet ville Malin bli lärare tack vare inspirationen från hennes gymnasielärare i religion: Berit Gunnarsson. Berit hade en öppen och tolerant inställning mot världens religioner.