Vanliga frågor och svar

Den 15 januari öppnar vi nomineringen för 2024. 

Lärargalans huvudsyfte är att ge eleverna en kanal för att lyfta fram sina lärare och därför är det bara elever som kan nominera sina lärare. Föräldrar till barn i förskolan, lågstadiet eller mellanstadiet kan skriva nomineringen tillsammans med sitt barn med tanke på den unga åldern. 

Vi behöver dina och din lärares kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om din lärare vinner pris. Därför är det viktigt att den information du anger stämmer.

Antalet nomineringar är inte det avgörande kriteriet för att vinna priset. Istället genomför juryn en omfattande bedömning med hänsyn till olika faktorer och kvaliteter hos varje lärare för att utse vinnarna.

 

Vinnarna utses av en jury som består av tidigare pristagare och kompletteras med några utvalda personer som har en nära koppling till skolan och kompetens inom professionen. Juryn fäster särskilt stor vikt vid kvalité framför kvantitet. Det är avgörande att utvärdera inte bara vad läraren undervisar i, utan även hur läraren undervisar och vilka metoder som främjar högsta undervisningskvalitet.

Vi kommer publicera alla nomineringar i slutet av sommaren. Nomineringarna från 2023 kan du hitta här.

Din lärare är automatiskt nominerad till Årets lärare inom det aktuella skolstadiet, som tillexempel Årets högstadielärare om din lärare jobbar på högstadiet. Dessutom är läraren automatiskt nominerad till priset inom den kommun där hen är verksam. Om läraren vinner detta pris, öppnas möjligheten för hen att vinna det regionala priset inom sitt län. Därefter kan vinnaren av det regionala priset vinna den nationella utmärkelsen Årets lärare som delas ut under galakvällen.

Under galakvällen delas följande priser ut:

  • Årets lärare.
  • Årets ledstjärna.
  • Lärargalans pris för ungas psykiska hälsa.
  • Årets yrkeslärare.
  • Årets gymnasielärare.
  • Årets högstadielärare.
  • Årets mellanstadielärare.
  • Årets lågstadielärare.
  • Årets förskollärare.
  • Årets lärare i fritidshem.