Vad är Lärargalan?

– länken till elever

Det är svårt att få samhället att se på en lärare som en person med högstatus och en person som verkligen gör enorm skillnad för massor av elever varje dag. Lösningen tror vi ligger i att vi måste börja med eleverna och förändra deras synsätt, därför är det viktigt för oss med relationen med landets elever och elevkårer.

– fortbildning

Vi erbjuder fortbildning för lärare så att de får ta del av den senaste forskningen och lära sig av varandra. Vi vill skapa kompletterade utbildning där vi vill förmedla och utbilda inom våra kärnvärden som är ledarskap, motivation och värderingar.

Våra tidigare pristagare erbjuder öppen undervisning för andra lärare så att de kan inspireras och få verktyg från verkliga livet i klassrummet. Lärargalan ser att landets utbildning är väldigt teoretisk men saknar det praktiska. Därför vill verksamheten komplettera lärarnas utbildning genom att vara mer praktisk och ta exempel samt modeller från verkliga undervisningen.

Vi kommer även att fram en handbok för konkreta tips och råd för lärare i deras vardag.

– knyter an till näringslivet

En annan viktig faktor är att knyta an läraryrket till näringslivet och vi vet att när skola samverkar med näringslivet börjar elever tänka mer på sin framtid. Näringslivets engagemang ger också tydliga indikationer om utbildningens betydelse.

Våra nuvarande sponsorer inspirerar med sina hjärtefrågor för att känna en delaktighet där de kan bidra, utbilda och påverka. Hjärtefrågorna kopplas samman med de kärnvärden som genomsyrar Lärargalan. Våra sponsorer ska känna att de är med och påverkar vår verksamhet genom att koppla det till sakfrågor som de brinner för och att de är en del av att förändra samhällets syn på lärare och lärande.

– skapar opinion och är en del i samhällsdebatten

Förändra synan av att vara lärare och vara med och påverka våra politiker att skapa en bättre utbildning och få fler att vilja bli lärare.

Året avslutas med en tv-sänd gala i SVT på den bästa sändningstiden, vilket höjer statusen för läraryrket när de mest utmärkande associeras med yrket. På den tv-sända Lärargalan förra året var Mark Levengood programledaren tillsammans med scendeltagare som Christer Fuglesang, Petra Mede och Anders Hansen. Den mediala bevakningen kring Lärargalan uppgick till ett värde på cirka 10 miljoner kronor. Vi fick in tiotusentals nomineringar från elever runt om i landet.

Kända förebilder hyllar sina lärare

"If you want your child to get the best education possible, it is actually more important to get him assigned to a great teacher than to a great school." – Bill Gates

Lärargalans första intro-film 2016

Historien bakom stiftelsen Lärargalan

Idéen och grunden till Lärargalan kom utifrån bristen på uppmärksamhet till världens viktigaste personer, lärarna. Beata, som är grundare, känner en stor tacksam för den fantastiska hjälp hon gavs under sin utbildning. Nu vill Beata genom Lärargalan ge tillbaka till lärarprofessionen där hon vill lyfta fram förebilder inom läraryrket. Lärargalan ger Sveriges elever en unik kanal att visa vad de uppskattar i sin undervisning. Från de 700 nomineringar som inkom år 2016 är det i dag nära 30.000 elever som nominerat sina lärare till Lärargalan 2018.  Genom elevernas och lärarnas reflektioner skapas framgångsrecept på hur bra lärande skapas.  När vi sätter ord på hur de bästa lärarna undervisar kan andra lärare ta efter och bli lika bra. V hoppas kunna sprida och förankra dessa framgångsexempel genom olika aktiviteter under året, så som föreläsningar, inspirationsdagar, lärarträffar och galakvällen.

Styrelsen, advisory board och övriga volontärer arbetar ideellt med Lärargalan då samtliga involverade delar det brinnande intresset att skapa en ännu bättre utbildning i landet med hjälp av skickliga lärare.

Organisation

Beata Kull, grundare av Lärargalan och VD

Styrelse för Lärargalans verksamhet

Carl-Johan Westring, President för Education First

Barbro Ehnbom, grundare till BBB-nätverk och SALSS

Claes Hemberg, föreläsare, sparekonom, författare och moderator

Peter Utterström, advokat och flertal styrelseuppdrag som ordförande

Anna Sterlinger-Ahlring, lärare och grundare till Sveriges största lärarpodd

Styrelse för Lärargalans Stiftelse

Kina Zeidler, journalist och författare av “Det svenska techundret”.

Lärargalans Advisory Board

Louise Ankarcrona, grundare av Viktor Rydbergs Stiftelse.

Linda Nyberg, marknads- och kommunikationsexpert, fd Nyhetsankare Aljazeera.

Michaela Hamilton, bokförfattare, manusförfattare och PR-proffs.

Milad Mohammadi, grundare av Järvaskolan och föreläsare.

Agneta Trygg, grundare av Trygga Barnen, Inhouse och Summit/Helio.

Åsa Janson, lärare och skapare av utbildningsprogram på UR