Lärarpristagare 2017

Vedran Maras
Årets lärare inom högstadiet
X

Vedran Maras

Årets lärare inom högstadiet

Elisabeth Ennerberg
Årets lärare inom gymnasiet
X

Elisabeth Ennerberg

Årets lärare inom gymnasiet

"Jag har alltid varit fascinerad och intressered av religion och historia. Även om jag, som barn eller tonåring, inte alltid uppskattade besök vid olika runstenar och kyrkor med min mamma som undervisade i historia och religion. Det var däremot inte självklart att jag skulle bli lärare. Jag testade några andra jobb efter studenten och upptäckte snabbt att jag trivdes i yrken som innefattade möten med olika människor. Nu har jag ett jobb där jag kan kombinera möten med människor med mitt intresse för religion och historia! I min roll som lärare är det viktigt att klimatet i klassrummet är så att alla trivs och vågar delta. Det är också viktigt att undervisningen präglas av att vi har roligt tillsammans, samtidigt som vi lär oss!"

Kategoripriser 2017

Malin Gill
Årets lärare inom språkutveckling
X

Malin Gill

Årets lärare inom språkutveckling

"I dagens Sverige behövs trygga vuxna i skolvärlden. Ungdomar är vår framtid. Jag är lärare för att jag vill vara med och hjälpa våra ungdomar att utvecklas till sina bästa jag.

Jag är stolt över att vara högstadielärare och berörs varje dag av mina elevers utveckling."

Foto: Emelie Otterbeck

Lisa Nurmi
Årets lärare inom svenska som andra språk
X

Lisa Nurmi

Årets lärare inom svenska som andra språk

"Att få umgås och leda människor som är i början av sina liv, ta del av och känna deras hopp och glädje inför framtiden - är en stor drivkraft för mig.
Språket är grunden till kunskap och det som gör oss människor unika. Har du språket har du ett verktyg att lyckas.
Att ge verktyg till de som inga verktyg har, för att de ska kunna bygga sig en framtid.
För mig är det viktigt med personlig utveckling, en känsla av att jag går framåt mot något nytt och för mig okänt.
Min personliga vision är att vara osjälvisk och att kunna inspirera till förändring."

Sara Bruun
Årets lärare inom it- och digitalisering
X

Sara Bruun

Årets lärare inom it- och digitalisering

Rickard Nordström
Årets lärare inom entreprenörskap
X

Rickard Nordström

Årets lärare inom entreprenörskap