Lärargalans pristagare 2019

Lärarpristagare 2019

Björn Grönqvist
Årets gymnasielärare
X

Björn Grönqvist

Årets gymnasielärare

Klara Teoretiska Gymnasium Karlstad

Andreas Claesson
Årets högstadielärare
X

Andreas Claesson

Årets högstadielärare

Kerstin Dahlin
Årets mellanstadielärare
X

Kerstin Dahlin

Årets mellanstadielärare

Ärla skola F-6

Andreas Urzander
Årets ledare
X

Andreas Urzander

Årets ledare

Kalmarsundsskolan

Maria Sanchez Correa
Årets språklärare
X

Maria Sanchez Correa

Årets språklärare

Kunskapsskolan Tumba

Anders Månsson
Årets matematiklärare
X

Anders Månsson

Årets matematiklärare

ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg

Denice Sverla
Årets inspiratör
X

Denice Sverla

Årets inspiratör

Ekebyhov grundsärskola

Fredrik Johansson Gymnasieskolan
Årets nytänkare
X

Fredrik Johansson Gymnasieskolan

Årets nytänkare

Knut Hahn

Amela Osmanbasic
Årets värdegrundare
X

Amela Osmanbasic

Årets värdegrundare

Ljungfälleskolan

Karina Gutierrez
Årets mångfaldsarbete
X

Karina Gutierrez

Årets mångfaldsarbete

Södertälje friskola

Lärarpristagare 2018

Årets inspiratör
Fiddi Jafari Gauthier
Johannes Hedberggymnasiet, Helsingborg
Årets språklärare
Henrik Böckin
Kattegattgymnasiet, Halmstad
Årets lärarinsats
Charlotta Granath
Viktor Rydberg, Sundbyberg
Årets nytänkare
Brett Paschal
Viktor Rydberg, Danderyd
Årets Eldsjäl
Albulena Mustafa
Kunskapsskolan, Tumba
Årets mellanstadielärare
Alisa Fast
Värner Rydénskolan, Malmö
Årets högstadielärare
Esfir Löfman
Uppsala Musikklasser, Uppsala
Årets värdegrundare
Hanna Ankarberg Lagergren
Albäcksskolan, Kalmar
Årets ledare
Matilda Karlsson
Aspero Idrottsgymnasium, Halmstad
Årets gymnasielärare
Johan Bergström
Wisbygymnasiet, Visby

Lärarpristagare 2017

Vedran Maras
Årets lärare inom högstadiet
X

Vedran Maras

Årets lärare inom högstadiet

Elisabeth Ennerberg
Årets lärare inom gymnasiet
X

Elisabeth Ennerberg

Årets lärare inom gymnasiet

"Jag har alltid varit fascinerad och intressered av religion och historia. Även om jag, som barn eller tonåring, inte alltid uppskattade besök vid olika runstenar och kyrkor med min mamma som undervisade i historia och religion. Det var däremot inte självklart att jag skulle bli lärare. Jag testade några andra jobb efter studenten och upptäckte snabbt att jag trivdes i yrken som innefattade möten med olika människor. Nu har jag ett jobb där jag kan kombinera möten med människor med mitt intresse för religion och historia! I min roll som lärare är det viktigt att klimatet i klassrummet är så att alla trivs och vågar delta. Det är också viktigt att undervisningen präglas av att vi har roligt tillsammans, samtidigt som vi lär oss!"

Kategoripriser 2017

Malin Gill
Årets lärare inom språkutveckling
X

Malin Gill

Årets lärare inom språkutveckling

"I dagens Sverige behövs trygga vuxna i skolvärlden. Ungdomar är vår framtid. Jag är lärare för att jag vill vara med och hjälpa våra ungdomar att utvecklas till sina bästa jag.

Jag är stolt över att vara högstadielärare och berörs varje dag av mina elevers utveckling."

Foto: Emelie Otterbeck

Lisa Nurmi
Årets lärare inom svenska som andra språk
X

Lisa Nurmi

Årets lärare inom svenska som andra språk

"Att få umgås och leda människor som är i början av sina liv, ta del av och känna deras hopp och glädje inför framtiden - är en stor drivkraft för mig.
Språket är grunden till kunskap och det som gör oss människor unika. Har du språket har du ett verktyg att lyckas.
Att ge verktyg till de som inga verktyg har, för att de ska kunna bygga sig en framtid.
För mig är det viktigt med personlig utveckling, en känsla av att jag går framåt mot något nytt och för mig okänt.
Min personliga vision är att vara osjälvisk och att kunna inspirera till förändring."

Sara Bruun
Årets lärare inom it- och digitalisering
X

Sara Bruun

Årets lärare inom it- och digitalisering

Rickard Nordström
Årets lärare inom entreprenörskap
X

Rickard Nordström

Årets lärare inom entreprenörskap

Gunilla Johansson
Årets lärare inom matematik
X

Gunilla Johansson

Årets lärare inom matematik

"Gunilla är en lärare för alla. Hon är djupt passionerad i sitt ämne - matematik och hittar lösningar för att allas skolgång ska bli den bästa. Man kan alltid räkna med att Gunilla ger uppgifter som passar en själv. Hon stannar kvar på skolan efter skoldagen för att hjälpa de elever som inte känner att de inte förstått eller behöver fråga något. För de elever som behöver en ytterligare utmaning håller Gunilla samtidigt igång genomgångar för en liten grupp med gymnasiematte. Man märker att hon verkligen brinner för det hon gör och älskar att få lära ut matte. Gunilla hjälper även dem som har svårare genom att ta sig tid efter skoltid för att förklara extra om någon inte förstår, det vill säga ordnar mattekvällar där några från klassen träffas under en kväll och går igenom något som varit oklart under lektionerna". - från Gunnilas elever

Patrik Lundqvist
Årets lärare inom värdegrund
X

Patrik Lundqvist

Årets lärare inom värdegrund

Lärarpristagare 2016

Herman Katea
Årets lärare inom it och digitalisering
X

Herman Katea

Årets lärare inom it och digitalisering

Hanna Orrling
Årets lärare inom gymnasiet
X

Hanna Orrling

Årets lärare inom gymnasiet

Stefan Kronander
Årets lärare inom språk
X

Stefan Kronander

Årets lärare inom språk