Lärare som förändrar!
Jan Carlzon tackar sin lärare!
Sebastian Siemiatkowski tackar sin lärare!
Anders Hansen tackar sin lärare!