Fredrik Sandström, lärare i Arboga
Fredrik gillar Tegners ordspråk ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”. Det brukar han använda i undervisningen.
Marika Nylund Ek, förstelärare i Nyköping
- Du blir vad du tänker brukar jag tänka, men man måste också göra något för att så småningom nå dit. När jag börjar med en ny klass tror jag att vi kommer nå dit jag vill även om det kommer ta tid.
Malin Mattsson Flennegård, lärare i Nyköping
- Med nyfikna frågor och öppet hjärta kan du som lärare bygga goda relationer och nå alla slags elever, tycker Malin.

Redan på gymnasiet ville Malin bli lärare tack vare inspirationen från hennes gymnasielärare i religion: Berit Gunnarsson. Berit hade en öppen och tolerant inställning mot världens religioner.
Maria Wiman, förstelärare i Stockholm
- Maria brukar använda tankesättet att ”det har jag aldrig provat så det kan jag alldeles säkert”. Det ordspråket står för grit, jävlar anamma, inställningen att man fasiken inte ger upp oavsett motgång. Om man ramlar så reser man sig igen. Den attityden borde vi lära våra elever - de som kan förändra och förbättra världen!”

Maria tycker att ”vi lärare ska vara förbannat stolta över det vi gör”.
Georgia Wilhelmsson, lärare i Uddevalla
- Jag tycker som Platon att ”kunskap är näring för själen”. Det räcker inte att kunna en massa fakta utan själen måste få sitt så att man kan känna empati och medmänsklighet. Platon var ju grek och jag själv är grekinna så det visar hur stolt jag är över mina rötter. Alla ska vara stolta över sitt ursprung.”
Jenny Edvardsson, förstelärare på Kristianstad
Jenny är svensk- samt historielärare och handledare inom Läslyftet som är ett projekt inom Skolverket, och arbetar med de två modulerna: Språk- och kunskapsutvecklande arbete och Språk i yrkesämnen.

- Frågor älskar jag. Jag brukar säga att det inte finns några dumma frågor. En av mina elever sa det på ett så bra sätt: ”man fattar bättre när man får tala om det man läst”.
Nina Cronee, förstelärare i Sigtuna
- Det handlar om att ge eleverna ett förhållningssätt till kunskap, en inre motivation. Ibland kan elever se inlärning som ett måste. Min övertygelse är att viljan att lära är avgörande för att kunna lära. När jag lyckas tala till elevens inre motivation, till deras lust - deras hjärta - det är DÅ lärandet sker, säger Nina.