Lärarnas engagemang gör att eleverna vill lyckas
Tack vare lärarens ledarskap slår nyanlända skolrekord.