Elever ger sina bästa tips för en lyckad distansundervisning