Lärarnas engagemang gör att eleverna vill lyckas
Betydelsen av att inspirera eleverna med de rätta värderingarna.
Tack vare lärarens ledarskap slår nyanlända skolrekord.