Inspiration

Inspirerande människor stödjer Lärargalan genom att definiera en bra lärare utifrån deras erfarenheter. Definitionen hjälper samhället att uppmärksamma lärarnas egenskaper, och även att skapa riktlinjer vad en bra lärare är. 

"Att vara lärare handlar om ledarskap. Att ha förmågan att få varje individ att tro på sig själv, fatta beslut samt utvecklas både individuellt och i grupp. En bra lärare är en person som engagerar, sprider kunskap, är tydlig och visar respekt."

Carolina Klüft

Läs mer
"En bra lärare är kreativ och skapar förutsättningar för eleverna att vara kreativa. Genom att uppmuntra nyfikenhet, uppfinningsrikedom och nytänkande blir lärandet både mer stimulerande och roligare för eleverna."

Camilla Läckberg

Läs mer
"En bra lärare är en lärare som ser barnets/ungdomens behov på ett tidigt stadium samt bryr sig och ser en tidigt i utvecklingen. "

Dogge Doggelito

Läs mer
"En lärare som ser dig när du behöver bli sedd är en stor tillgång senare i livet. Utan flera av mina lärare under min skoltid hade jag aldrig varit den jag är idag."

Denise Rudberg

Läs mer
"En bra lärare är en person som inspirerar, engagerar och har en grundtro på att alla kan sitt bästa."

Ebba von Sydow

Läs mer
"En bra lärare möter eleven där den är men har tillräckligt med kunskap och engagemang för att hjälpa eleven vidare."

Ebba Witt-Brattström

Läs mer
"En bra lärare lockar fram intresset, entusiasmen, nyfikenheten, glädjen i lärandet och guidar på vägen."

Stefan Krook

Läs mer
"En bra lärare är någon som lyssnar och tillgodo ser till elevens behov. Alla elever är olika därför är det viktigt att kunna anpassa och inspirera varje elev. Margaretha Ohlsson är en lärare Hanna kommer ihåg från sin skoltid. Hon var en underbar lärare. När eleverna blev otåliga och okoncentrerad tog hon fram en studsmatta som barnen fick hoppa i medans hon spelade piano. Genom hennes fantasi och energi till barnen skapades en gemenskap och sammanhållning i klassrummet."

Hanna Lindblad

Läs mer
"En engagerad lärare med empati och humor är för mig bra egenskaper hos lärare."

Anna de Geer

Läs mer
"En bra lärare är någon som hos barn (och vuxna) kan locka fram och bibehålla det lustfyllda intresset för lärandet till livet och vår omgivning, som vi alla föds med. Någon som får eleven att förstå och bli motiverad av de möjligheter som ligger i lärandet. För att klara av det måste läraren förmå att anpassa sitt arbete till varje elevs förutsättningar och hitta den optimala balansen mellan krav, utmaning och möjlighet för eleven att känna den spirande glädjen över att se sin egen utveckling."

Per Almgren

Läs mer